Power Gym Kouvola rekisteriseloste

Rekisteriseloste
Henkilötietolain (523/1999) 10 § ja 24 § mukainen tietosuojaseloste. Luotu 10.10.2022.

Rekisterinpitäjä


Power Gym Kouvola Oy
Y-tunnus: 2713976-6
Osoite:Tommolankatu 18 45130 KOUVOLA
Sähköpostiosoite: kouvola@powergym.fi

Rekisteriasioista vastaava henkilö
Heli Ahvenainen, sähköpostiosoite: kouvola@powergym.fi

Asiakasrekisteri ja valvontakameratallenteet
Henkilötietoja käsitellään jäsensopimuksen täytäntöön panemiseksi palveluiden hyödyntämistä varten sekä jäsenyyden ylläpitoon/päivittämiseen liittyvissä tehtävissä tai yhteydenottotarpeissa. Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Henkilötietoihin liitetään vain ne tiedot, jotka henkilö itsestään antaa. Kerättäviä henkilötietoja käytetään Power Gym Kouvolan asiakassuhteiden ylläpitoon ja hoitoon sekä palvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen. Valvontakameratallenteita käytetään turvallisuuden ja omaisuuden suojaamiseen, asianmukaisen käytöksen varmistamiseen, kulunvalvontaan, rikosten ennalta ehkäisemiseen sekä tapahtuneiden rikosten selvittämiseen.

Rekisterin tietosisältö
Henkilön yksilöintitiedot: Nimi, osoite, syntymäaika, henkilötunnus, sukupuoli, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
Henkilön tilaamat palvelut Power Gym Kouvola, niiden toimittaminen ja laskuttaminen.
Loki kuntosalikäynneistä.

Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään. Valvontakameroiden tietolähteenä toimii videokameroiden tallentava kuvamateriaali.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Voimme luovuttaa henkilötietojasi lainvalvontaviranomaisille ja pelastuspalveluille lain ja/tai hallituksen päätösten mukaisesti. Valvontakameran tallenteet luovutetaan tarvittaessa poliisille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteri sijaitsee internetpohjaisessa palvelussa, joka on suojattu. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Valvontakameran tallenteet ovat salasanalla suojattuna. Tallennetut tiedot ovat salassa pidettäviä.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus
Jäsenillä on oikeus tarkistaa itseään koskevat asiakasrekisteriin rekisteröidyt tiedot ja saada niistä kopiot kuukauden sisällä tietopyynnön jättämisestä ellei poikkeusta myönnetä. Tarkistuksia koskeva pyyntö tulee tehdä sähköpostin välityksellä jolloin henkilöllisyys tarkastetaan lisäksi puhelinsoitolla. Jäsenen täytyy pystyä todistamaan henkilöllisyytensä ennen tietojen luovuttamista.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jäsenillä on oikeus vaatia asiakasrekisterissä olevan virheellisen tiedon oikaisua. Virheellisen tiedon oikaisupyynnöt tulee tehdä sähköpostin välityksellä osoitteessa kouvola@powergym.fi

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Jäseniemme henkilötietoja ei luovuteta mainostajille tai mainosverkostoille. Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, jäsenellä on oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa markkinointiviestintään painamalla viestin lopussa olevaa "peruuta tilaus"-linkkiä.